Ankara Anlaşması (ECAA) nedir?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler 1959 yılında Türkiye’nin Avrupa Ekonomi Topluluğu’na üyelik başvurusuyla başlamış ve görüşmeler neticesinde 12 Eylül 1963 tarihinde, dönemin Avrupa Ortak Pazarı’na mensup Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara’da, Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması (ECAA) (Ankara Anlaşması) imzalanmıştır. 01 Aralık 1964 tarihi itibariyle yürürlüğe giren anlaşma, imza tarihinde taraf ülkelere yönelik geçerli olan kanun, yönetmelik ve uygulamaların ilerleyen yıllarda anlaşmaya imza atan ülkeler için de geçerli olmasını öngörmektedir.

İkinci maddesinde anlaşmanın amacı “Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.” olarak belirtilmiştir.

1973 yılında AB’ye üye olmasını müteakip aynı yıl İngiltere de dahil olmuş ve İngiltere İçişleri Bakanlığı, ECAA vizesinin Türk vatandaşlarına verilebileceğini kabul etmiştir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk İş Adamı Vizesi olarak adlandırılan vize türüne başvuru hakkı kazanmışlardır.

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayın.