Slide ONAN Danışmanlık Yatırım Danışmanlığı
image

Neden Almanya?

 • 82 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin en kalabalık ülkesi ve AB içindeki en büyük pazardır.
 • 2,2 trilyon Euro’nun üzerindeki gayri safi yurtiçi hasılası ile Almanya, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en güçlü üçüncü ekonomisi konumundadır.
 • Coğrafi konumu sayesinde, ürünler ve hizmetler için bir merkez haline gelmiştir. 1995 yılından bu yana dünya ticaretindeki payını artıran en önemli yedi sanayileşmiş ülke arasında tektir.
 • Yabancı yatırımcıları sıcak bir şekilde karşılayan açık bir pazardır.
 • Almanya pazarı, hemen hemen her alanda girişimci yatırımlara açıktır.
 • Son derece nitelikli bir işgücü sunmaktadır. Alman çalışanların yüksek standartta bilgi ve becerileri uluslararası alanda tanınmaktadır.
 • Bir milyon kişi başına 277 uluslararası patentle dünyada lider konumdadır.
 • Birbirine sıkı sıkıya bağlı karayolları, demiryolları ve uluslararası hava limanları ağına sahiptir.
 • Şeffaf ve makul yasalara sahip modern bir anayasal devlettir.
 • Alman ekonomisi, özel sektöre ait küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Tüm işletmelerin %85’i küçük veya orta ölçeklidir. Bu durum, Alman endüstrisini esnek, çok yönlü ve rekabetçi kılmaktadır.
 • “Yabancı yatırımcılar, dünya çapında yüksek kaliteyi temsil eden “Made in Germany” kalite damgasından faydalanabilirler.

Yurt dışı yatırım süreci hakkında bilgi edinmek ve başvurularınız için bize ulaşın.

ONAN Danışmanlık

Yurt dışı eğitim, istihdam ve yatırım danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve ekibimizle tanışmak için bize ulaşın.

Almanya’da Şirket Kurulumu

Yabancıların şirket kurmaları özel düzenlemelere tâbi tutulmamıştır. Diğer bir ifadeyle, yabancı bir yatırımcının şirket kurmak için takip etmesi gereken aşamalar ve tâbi olduğu formaliteler bir Alman yatırımcısıyla aynıdır. Şirket kuruluşunda yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılardan ayrıldığı iki nokta, çalışma ve oturma iznidir.

Şahıs şirketleri (OHK, KG, GbR) kural olarak ortağın kişiliğiyle sıkı sıkıya bağlı şirketlerdir. Bu nedenle, bir şahıs şirketinin kuruluşu, ancak işletmecinin bizzat Almanya’da oturuyor olmasıyla mümkündür. Şahıs şirketlerinde yabancı uyruklu ortakların oturma iznine ve serbest meslek faaliyet sürdürme iznine sahip olmaları gerekir.

Bu durum sermaye şirketleri olan GmbH ve AG için geçerli değildir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

image