Almanya istihdam süreci hakkında bilgi edinmek ve başvurularınız için bize ulaşın.

Onan Danışmanlık

Yurtdışı eğitim ve istihdam danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve ekibimizle tanışmak için bize ulaşın.

Almanya, orta ve uzun vadede, özellikle üçüncü ülkelerden vasıflı işçileri içeren ve işgücü piyasasının gereksinimlerine hitap eden bir göçe ihtiyaç duymaktadır. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Nitelikli Göç Yasası” ise bu sürecin yasal zeminini oluşturmaktadır.

Nitelikli Göç Yasası Almanca metni için tıklayınız.
Nitelikli Göç Yasası İngilizce metni için tıklayınız.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte bir çok farklı iş alanında göçmenlere çalışma hayatının kapıları açılmış oldu. Uzun süredir nitelikli uzman sıkıntısı çeken Alman ekonomisi nüfusun yaşlanması ile birlikte son yıllarda bu eksikliği daha fazla hissetmeye başlamıştı. Halen yaklaşık 1,2 milyon uzman açığı olan Almanya, bu açığı kapatabilmek adına istihdam ihtiyacını AB dışındaki ülkelerden gelecek göç ile karşılamak üzere yeni bir düzenleme getirdi.

 • Bu yasa ile birlikte nitelikli bir mesleki eğitime sahip olduğunu belgeleyen fakat Almanya’da henüz bir iş sözleşmesi yapmamış olanlar iş aramak üzere altı aylık oturma izni alabilmektedirler. Başvuru sahipleri bu süre zarfında haftalık on saati geçmeyecek şekilde çalışabilir veya staj yapabilirler.
 • Daha önce, AB/AEA dışında üçüncü bir ülkeden iş gücü transfer etmek isteyen bir Alman firması, İş Kurumu tarafından öncelikle uygun nitelikte bir Alman veya AB vatandaşı olup olmadığı kontrol etmek zorundaydı. Bu yasa ile birlikte bu zorunluluk da ortanda kalkmaktadır.
 • Almanya dışında öğrenim görmüş olanlar mesleki eğitimlerini tamamlamak şartıyla çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Yeni yasa; Almanca bilen ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin, altı ay süreyle Almanya’da çalışmalarına ya da meslek eğitimi almalarına imkan sunmaktadır. Bu kapsamda, kişilerin altı ay boyunca geçimlerini sağlayabilecek bütçeye sahip olmaları ve yeterlilik belgelerini ibraz edebilmeleri gerekmektedir.

Alman hükümeti, bu yeni düzenlemeler ile birlikte Almanya’ya yılda 25 bin nitelikli çalışan gelmesini hedeflemektedir.

Yeni yasa ile Almanya’ya gelenlere aile birleşimi konusunda da kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, başvuru sahibinin eşi ve bekar çocukları da yeni düzenlemenin avantajlarından faydalanabilmektedirler.

Almanca dil şartı var mı?

Çalışma izni alınabilmesi için Almanca seviyesinin yeterli olması şart. Meslek gruplarına bağlı olarak bu seviye değişmekle birlikte en az A2 seviyesinde Almanca sertifikası olması zorunlu. İş arama vizelerine başvurabilmek için B2 Almanca sertifika şartı bulunmaktadır.

Dil sertifikalarının Goethe Ins., Telc ya da ÖSD sınavlarının birinden alınmış olması gerekmketedir.

Denklik nedir?

Almanya’da çalışmak için aşağıdaki gereksinimlerden birini karşılamak gerekmektedir:

 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,
 • Almanya tarafından tanınan bir üniversite derecesine sahip olmak,
 • Üniversite derecsinin denkliğini gösterir bir sertifikaya sahip olmak.

Bu nedenle, Almanya dışında bir ülkede herhangi bir meslek dalında eğitim veya öğrenim aldıysanız  ve bu alanda Almanya’da çalışmak istiyorsanız öncelikle iş alanınıza yönelik denklik sürecini tamamlamanız gerekmektedir.

Denklik işlemleri Akademik Denklik ve Mesleki Denklik olarak iki farklı başlıkta ele alınabilir.

Akademik denklik, Almanya ve AB dışında bir ülkeden alınmış olan bir diplomanın Alman eğitim sistemi içerisinde akademik karşılığının olup olmadığının belirlenmesi işlemidir.

Mesleki denklik ise mesleki becerisi olan bir yabancının bu niteliklerinin Almanya’da geçerliliğinin olup olmadığının değerlendirmesidir. Bu değerlendirmede başvuru sahibinin almış olduğu eğitim ile daha önce o alanda gösterdiği faaliyetler bir bütün olarak ele alınmaktadır.

“Tanzim edilmiş meslekler” diyebileceğimiz belirli kural veya yasalara göre idare edilen, toplum sağlığı ve düzeni ile sosyal alanları içeren meslek gruplarında (Doktor, hemşire, öğretmen vb.) mesleki denklik alınması zorunludur.

Diğer meslek gruplarında, AB / AEA / İsviçre vatandaşları için zorunlu olmamakla birlikte bu ülkeler dışında kalan üçüncü ülke vatandaşları için zorunludur.  AB / AEA / İsviçre vatandaşları içinse Almanya’da bir iş bulabilmek için mesleki denklik almak bir avantaj teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hangi meslek grubundan olursa olsun Almanya’da çalışabilmek için mesleki denklik alınması gerekmektedir.

Denklik işlemleri sonucunda sahip olunacak belge başvuru sahibinin mesleki niteliklerinin Almanya’da tanınıp tanınmadığını belirtmektedir.

Denklik için hangi makama başvurulmalıdır?

Akademik denklik işlemleri tek bir merkezden yürütülmektedir. Özellikle mühendislik alanlarında çalışmak isteyenlerin öncelikle akademik denklik işlermlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Mesleki denklik işlemleri eyaletler bazında meslek odaları tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle mesleki denklik için başvuru yapılacak merkezler başvuru sahibinin çalışmak istediği alana ve eyalete göre değişiklik göstermektedir.

Denklik işlmeleri için hazırlanması gereken evraklar nelerdir?

Denklik işlemleri için hazırlanması gereken evraklar meslek grubuna ve başvuru yapılan eyalete göre değişiklik gösterebilmekle birlikte genel olarak hazırlanması gereken evrakları buradan indirebilirsiniz.

Denklik işlemlerinin maliyeti nedir?

Başvuruda beyan edilen evrakların sayısına ve niteliklerine bağlı olarak; çeviri, noter, apostil bedelleri ile denklik merkezine yatırılacak harç bedeli değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda, başvuru bedeli 600 Euro’ya kadar çıkabilmektedir.

Denklik başvurusu sonucunda neler olabilir?

Tanzim edilmiş meslekler için iki farklı denklik sonucu vardır.

Tam Denklik : Mesleki yeterliliğiniz ve dil seviyeniz Almanya’da bu mesleği yapmanız için tamamiyle yeterlidir.

Denklik Yok : Mesleki yeterliliğiniz ile Almanya standartları arasında önemli derecede farklılıklar bulunmaktadır. Bir kısım telafi edici bir önlemlerle birçok durumda denklik elde etmeniz mümkündür.

Denklik Yok : Mesleki yeterliliğiniz eşdeğerdir ancak profesyonel kabul için diğer şartları karşılamıyorsunuzdur.

Tanzim edilmemiş meslekler için iki farklı denklik sonucu vardır.

Tam Denklik : Mesleki yeterliliğiniz Almanya’da bu mesleği yapmanız için tamamiyle yeterlidir.

Kısmi Denklik : Mesleki niteliklerinizin bir kısmı eşdeğerdir. Diğer bir kısmında ise önemli farklılıklar bulunmaktadır. Adptasyon eğitiminde başarılı olursanız tam denklik elde edebilirsiniz.

Denklik Yok : Mesleki yeterliliğiniz ile Almanya standartları arasında çok fazla derecede farklılıklar bulunmaktadır.

image

Biz Neler Yapıyoruz?

ONAN Danışmanlık olarak Almanya’da yeni bir gelecek kurmak isteyen danışanlarımız için Alman çözüm ortaklarımız kanalıyla iş imkanı sağlıyor, sizlerin bu sürece hazırlanmanız konusunda profesyonel destek veriyoruz.

Bu kapsamda COGNOS International, Trenkwalder ve VIDACTA gibi tecrübeli firmalar ile sizlere yeni bir kariyerin kapılarını aralıyoruz.

Başvuru sürecine yönelik olarak; denklik ve vize başvuru işlemlerinizin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı oluyoruz.

 • Denklik işlemlerinizi ilave bir hizmet bedeli almaksızın yapıyoruz.
 • Almanca dil sertifikanızı alabilmeniz maksadıyla online Almanca eğitimi imkânı sağlıyoruz.
 • Doktorlar, fizyoterapistler ve hemşireler için iş imkanı sağlıyoruz.
 • Sağlık alanında mesleki eğitim ve istihdam imkanı sağlıyoruz.
 • İstihdam imkanı olan alanlarda çalışma vizesi diğer alanlarda iş arama vizesi süreçlerinizi yürütüyoruz.

Çalışma süreçlerimizin detayını görmek için tıklayın.

İstihdam Sağladığımız Meslek Grupları

 • Doktor
 • Fizyoterapist
 • Hemşire
image

Sık Sorulan Sorular

Orta okul ve daha altında bir diplomam ve mesleki yeterlilik belgem var nasıl başvurabilirim?
Mesleki denklik almaları dumunda; Geçerli bir iş sözleşmesi olanlar en az A2 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmaları ve bu husus iş sözleşmesinde yer alması durumunda çalışma vizesine başvurabilirler. 45 yaşın üzerinde ve istihdam amacıyla ilk kez Almanya'ya gidenler için işveren tarafından en az 45,540 EUR yıllık brüt maaş garanti edilmeli veya yeterli emekli aylığı alındığının gösterilmesi gerekir. Geçerli bir iş sözleşmesi olmayanlar, B1 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmaları durumunda iş arama vizesine başvurabilirler. Başvuru sahiplari iş bulmaları durumunda oturum başvurusunda bulunablirler. Mesleki denklik alamamaları dumunda; Türkiye’de en az 12 yıl eğitim almamış kişilerin Almanya’da herhangi bir mesleki eğitim sistemine başvurmaları mümkün olmadığından, ilave mesleki eğitime devam edemezler. Bu kişiler ancak Almanya’da bulunan bir işveren tarafından gerekli şartları sağlayan bir iş sözleşmesi yapılması durumunda sınırlı süre ile (18 ayı geçmeyecek şekilde) çalışma hakkına sahip olabilirler. Bu tür başvurular için işveren tarafından sözleşmede yer verilmesi durumunda herhangi bir Almanca dil sertifikası gerekmemektedir.
Lise Mezunuyum herhangi bir mesleki yeterlilik belgem yok nasıl başvurabilirim?
Lise mezunlarından herhangi bir mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanların Almanya’da çalışma vizesine başvurmaları mümkün değildir. Ancak eğitim vizesine başvurarak Almanya’da mesleki eğitim alabilirler. En az A2 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
Lise Mezunuyum elimde mesleki yeterlilik belgem var nasıl başvurabilirim?
Lise mezunlarından mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar için süreç geçerli bir iş sözleşmesine sahip olup olmamalarına göre değişiklik göstermektedir. Geçerli bir iş sözleşmesi olanlar, mesleki denkliklerini almaları durumunda çalışma vizesine başvurabilirler. En az A2 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu husus iş sözleşmesinde yer almalıdır. 45 yaşın üzerinde ve istihdam amacıyla ilk kez Almanya'ya gidenler için işveren tarafından en az 45,540 EUR yıllık brüt maaş garanti edilmeli veya yeterli emekli aylığı alındığının gösterilmesi gerekir. Geçerli bir iş sözleşmesi olmayanlar, mesleki denkliklerini almaları durumunda iş arama vizesine başvurabilirler. İş arama vizesine başvurabilmek için B1 seviyesinde Almanca sertifikası gerekmektedir. Başvuru sahiplari iş bulmaları durumunda oturum başvurusunda bulunablirler.
Önlisans ya da lisans mezunuyum nasıl başvurabilirim?
Önlisans ve lisans mezunları için süreç geçerli bir iş sözleşmesine sahip olup olmamalarına göre değişiklik göstermektedir. Geçerli bir iş sözleşmesi olanlar, akademik/mesleki denkliklerini almaları durumunda çalışma vizesine başvurabilirler. En az A2 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu husus iş sözleşmesinde yer almalıdır. Geçerli bir iş sözleşmesi olmayanlar, akademik/mesleki denkliklerini almaları durumunda iş arama vizesine başvurabilirler. İş arama vizesine başvurabilmek için B1 seviyesinde Almanca sertifikası gerekmektedir. Başvuru sahiplari iş bulmaları durumunda oturum başvurusunda bulunablirler. İş arama sürecinde akademik denklik yeterli olmakla birlikte, mühendis olarak çalışabilmek için işverenin bulunduğu eyaletin ilgili meslek odasından mesleki yeterlilik belgesi alınması gerekmektedir. Bu sayede mühendis olarak imza yetkisi kullanılabilmektdir. Hemşire, hasta bakıcı ve ebe gibi sağlık personeli için B2 Almanca sertifikası gerekmektedir. İşveren tarafından hazırlanan iş sözleşmesinde belirtilmesi durumunda A2 Almanca sertifikası ile vize başvurusu yapılabilir. Almanya’da dil eğitimi tamamlanarak B2 Almanca sertifikası alınması gerekmektedir. Doktorlar için C1 Almanca sertifikası aranmaktadır.
Tam denklik alamadım ne yapabilirim?
Lise ve üzeri bir mezuniyet diplomasına sahip olanlardan mesleki yeterlilik belgesi alamamış olanlar denklik merkezinin belirteceği ilave eğitim sürecini tamamladıktan sonra tam denklik alabilirler. Bu süreç belirli bir süre ile eğitim olabileceği gibi, belirli süreli staj ya da belirli sınavlardan başarılı olunması şeklinde olabilir.
İş Arama Vizesi için şartlar nedir?
Öncelikle mesleki ya da akademik denklik sürecinden tam denklik alınmış olması gerekmektedir. Başvuru sahibi, iş alanına bağlı olarak gerekli dil yeterlilik sertifikasını (genellikle B1) beyan etmelidir. Aylık 947 EUR olacak şekilde 6 ay için 5.682 EUR’nun bankada bloke edilmesi gerekmektedir.
Almanya’da bir üniversite bitirenler için farklı seçenekler var mı?
Üçüncü ülke vatandaşlarından Almanya’da üniversite eğitimini tamamlamış olanların çalışabilmeleri için farklı seçenekleri vardır. Bu kişiler; Mesleki yeterliliklerine uygun bir iş gösterebilir ve belirli bir asgari maaş kazanacaklarını belgeleyebilirlese AB Mavi Kartını alabilirler, Sahip oldukları lisans programına uygun istihdam kısıtlamaları olmaksızın çalışabilirler, Eğitimlerini tamamladıktan sonra 18 ay boyunca iş bulabilmek maksadıyla oturma iznine sahip olurlar, Bu süre zarfında geçimlerini sağlayabilmeleri adına çalışabilirler. Aile bireylerim de bu vizeden faydalanabilir mi? Nitelikli Göç Yasası kapsamında oturma izni alanların eşleri ve 18 yaşından küçük çocukları da bu vize imkanlarından istifade edebilirler.
image
 1. Almanya’da Mesleki Eğitim (Ausbildung)
  • En az lise mezunu olmak
  • B1/B2 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmak
  • Alanlar
   • Hasta/yaşlı bakım
   • Hasta/yaşlı bakım (yardımcı)
  1. Doktorlar
   • Tıp fakültesi mezunu olmak
   • En az B2 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmak
   • Fachsprachenprüfung (FSP) sınavından C1 seviyesinde not almak
   • Sahip olunan diplomanın Almanya’daki denkliğini tespit ettirmiş olmak
  2. Hemşireler/Ebeler
   • 4 yıllık hemşirelik/ebelik mezunu olmak
   • En az B2 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmak
   • Sahip olunan diplomanın Almanya’daki denkliğini tespit ettirmiş olmak
 1. Fizyoterapistler
  • 4 yıllık fizyoterapi mezunu olmak
  • En az B2 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmak
  • Sahip olunan diplomanın Almanya’daki denkliğini tespit ettirmiş olmak
image